Behandlingshem Villa Vägen ut! Solberg

Vi är ett personligt behandlingshem och boende för män som vill bryta med missbruk och kriminalitet. Sedan flera år arbetar vi framgångsrikt med att motivera och stödja män att bygga upp ett nytt vardagsliv genom drogfritt boende, behandling och rehabilitering in på arbetsmarknaden.

Målet med vistelsen är att bryta med en destruktiv livsstil och få ett fungerande liv med arbete, aktiv fritid och ett bra socialt nätverk. Vår behandling utgår från 12-stegsmodellen, MI (Motiverande intervju) och erfarenhetsbaserad miljöterapi. Vi har HVB-tillstånd och upphandlingsavtal, så kallat ramavtal, med kommuner och Kriminalvård.

Boende

Hos oss gäller nolltolerans mot droger och alkohol. Vi dokumenterar drogfrihet genom regelbundna urinprov. Vi ansvarar gemensamt för hushållets alla sysslor.

Behandling

Hit söker sig människor av fri vilja. De boende arbetar med sig själva och vill utvecklas. Detta görs bland annat genom deltagande i Villa Solbergs behandlingsprogram som grundas på 12-stegsmodellens behandlingsideologi, NA/AA-möten, fritidsaktiviteter, friskvård och kostrådgivning.

Vi erbjuder

 • Tydlig målsättning och individuell plan för varje boende.

 • Behandling i grupp varvat med individuella uppgifter 5 dagar i veckan.

 • Nätverksbaserat arbete med mannens hela nätverk.

 • Stöd i papparollen ur ett barnperspektiv.

 • NA-möten eller liknande 2 ggr/vecka.

 • Friskvård och aktiviteter 2 ggr/vecka.

 • Personal dygnet runt med bred kompetens och egen erfarenhet av missbruk och kriminalitet.

 • DOK – Dokumentation av vård och behandling riktat till personer med alkohol- och drogproblem.

 • Karriärstöd som ger stöd när det är dags att gå vidare till arbete/studier.

 • Skräddarsydd utsluss med eftervård och möjlighet till boendekarriär.

 • Vid behov efter genomförd behandling kan vi även erbjuda arbetsträning eller arbetsrehabilitering.

Boende med bostöd

Vi har ett eget utslussboende, Vägen vidare! Trulsegård, som kombinerar eget boende med gemensamma boendeytor. Här får man i lugn och ro stöd att arbeta vidare med sin återhämtningsprocess. Professionella boendestödjare finns för de boende under såväl fasta tider som oplanerade besök. Läs mer om utslussboendet (pdf)

Drogfritt motivationsboende

Vi erbjuder även ett drogfritt motivationsboende med personal dygnet runt enligt avtal med socialtjänst och Kriminalvård. Läs mer om våra platser här (pdf).

Läs mer i våra broschyrer

Läs vår folder (pdf)

Kontakt

Villa Solberg

Solberg Sörgårdsväg.5
423 73 Säve
Mobil: 073-6883252
031-125606
e-post: villasolberg@vagenut.coop

Verksamhetschef

Peter Johansson
Mobil 0739-87 86 69
peter.johansson@vagenut.coop

Besöksadress

Villa Kalshed - Drogfritt Motivationsboende

Kalshedsvägen Norgård 1
423 73 Säve
Tel: 076-4146324

Villa Trulsegård - Utslussboende

Skälltorpsvägen.24
422 56 Hisings-Backa
Tel: 073-6883252
Tel: 031-125606


Visa större karta