fbpx

Om oss

Vägen ut! är Sveriges största franchisekedja av sociala företag. Vi säljer miljövänliga produkter och tjänster. Samtidigt skapas arbete åt människor som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Läs gärna mer om oss i vår Årsberättelse 2023 och Företagspresentation.

Är du nyfiken på hur vi startade och hur Vägen ut! har utvecklats läs En historia om egenmakt, våra viktiga utvecklingsområden och se vår tidslinje.

Tidigare årsberättelser: Årsberättelse 2022 Årsberättelse 2021 Årsberättelse 2020 Årsberättelse 2019  Årsberättelse 2018  Årsberättelse 2017  Årsberättelse 2016  Årsberättelse 2015

Här hittar du vår årsberättelse för 2022 på engelska Annual report 2022

Vår värdegrund

Vägen ut!s värdegrund fungerar som kompass i vardagen och ligger till grund för våra beslut.

Egenmakt i praktiken
Vår företagskultur bygger på egenmakt och syftar på den process som ger människor kontroll och makt att bestämma över sin egen situation.

Socialt företagande i kooperativ form
Vi har valt att driva våra företag i kooperativ form eftersom det utvecklar människors självtillit och egenmakt. Vi tror inte att ensam är stark.

Drogfrihet
Drogfrihet, omfattar alla former av alkohol och narkotika, gäller alla personer med beroende- problematik. Alla våra arbetsaktiviteter är självklart drogfria.

Arbetsfokus
Arbetet ger oss positiva rutiner och ger oss en känsla av sammanhang och mening. När du kommer till oss deltar du från första dagen, utifrån dina förutsättningar, i driften av företaget.

100 procent av sin förmåga
Hos oss arbetar alla 100 procent av sin förmåga oavsett om du arbetstränar eller är medarbetare.

Vilja till förändring
Den som vill komma till oss vill utvecklas och är öppen för förändring.

Barnperspektiv
Om föräldrar får sina liv att fungera bra så påverkar det barnens liv nu och när de blir vuxna. Tillsammans har vi 62 barn under 18 år som växer upp med en mamma eller pappa som behövs på sitt arbete och kan betala sina räkningar.

Egenerfarenhet
Är vår mest värdefulla kompetens. De flesta av oss har egen erfarenhet av utanförskap. Det innebär att vi använder oss själva som verktyg i arbetet med de som arbetstränar eller bor hos oss. Vi fungerar som förebilder och ger hopp om att det går att förändra sin situation.

Organisation & ägande

Vägen ut! ägs av ett 30-tal medarbetare inom medlemsföretagen. Alla anställda kan, efter en viss tid som anställd, ansöka om medlemskap/ägarskap i det kooperativ där de arbetar.

Konsortiemodellen – små blir starka tillsammans
Vi har gemensamma lösningar för bland annat kommunikation, personaladministration, ekonomi och styrning. Vi delar på risker, bygger upp kapital och stöttar med resurser när nya verksamheter ska starta. Konsortiet möjliggör karriärvägar för medarbetare som vill gå vidare till nya arbetsuppgifter i systerföretagen.

Vad är sociala företag

Arbetsintegrerande sociala företag är styrda av oss som jobbar i dem. Företagets affärer används för att skapa jobb för oss och andra som har eller har haft svårt att få arbete.
Våra företag ägs och drivs av dem som arbetar i dem. Du möts av medarbetare med egen erfarenhet av svårigheter på arbetsmarknaden. När vi gör vinst används den för att kunna stötta ännu fler. Den är ett medel – inte ett mål i sig.

Certifierade enligt SIS
Vi är certifierade enligt Skoopis ASF kriterier för att vara ett certifierat arbetsintegrerande sociala företag enligt SIS-standard.

Vanliga frågor om socialt företagande hittar du i denna pdf.

Gör affärer med oss – socialt ansvar på köpet

Allt fler företag vill ta ansvar och bidra till ett hållbart samhälle. En stark hållbarhetsprofil eller ett starkt CSR-arbete stärker relationen till kunder, medarbetare och investerare. Både små och stora företag arbetar för att göra hållbarhet till en integrerad del av verksamheten. Många vill göra mer, men vet inte riktigt hur. Skoopi GR och Social Trade besvarar dina frågor i foldern Använd era affärer! Så kan företag göra samhällsnytta

Främja arbetsintegrerande sociala företag

Samverkan med arbetsintegrerande sociala företag, ASF, är ett viktigt verktyg för att skapa ett inkluderande och delaktigt samhälle, för alla. Runt om i Sverige idag finns det bra exempel på hur samverkan mellan kommuner, regioner och ASF skapar en god utveckling i lokalsamhället. Läs mer i foldern Främja arbetsintegrerande sociala företag 

 

Arbetsintegrerande sociala företag och dess samhällsnytta i Sverige

Effektrapport år 2022 av Skoopi – de arbetsintegrerande sociala företagens intresseorganisation

Skoopi har tillsammans med ASF, bl.a Vägen ut! kooperativen och experter från organisationen Effektfullt tagit fram rapporten med syfte att ge en övergripande bild av hur branschen Arbetsintegrerande Sociala Företag (ASF) skapar positiva effekter på det svenska samhället och arbetsmarknaden.

 

Samarbeten