fbpx

Om oss

Vägen ut! är Sveriges största franchisekedja av sociala företag. Vi säljer miljövänliga produkter och tjänster. Samtidigt skapas arbete åt människor som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Läs gärna mer om oss i vår verksamhetsberättelse 2020 och Företagspresentation.

Är du nyfiken på hur vi startade och hur Vägen ut! har utvecklats läs En historia om egenmakt, våra viktiga utvecklingsområden och se vår tidslinje.

Vår värdegrund

Vägen ut!s värdegrund fungerar som kompass i vardagen och ligger till grund för våra beslut.

 

Egenmakt i praktiken
Vår företagskultur bygger på egenmakt och syftar på den process som ger människor kontroll och makt att bestämma över sin egen situation.

Socialt företagande i kooperativ form
Vi har valt att driva våra företag i kooperativ form eftersom det utvecklar människors självtillit och egenmakt. Vi tror inte att ensam är stark.

Drogfrihet
Drogfrihet, omfattar alla former av alkohol och narkotika, gäller alla personer med beroende- problematik. Alla våra arbetsaktiviteter är självklart drogfria.

Arbetsfokus
Arbetet ger oss positiva rutiner och ger oss en känsla av sammanhang och mening. När du kommer till oss deltar du från första dagen, utifrån dina förutsättningar, i driften av företaget.

100 procent av sin förmåga
Hos oss arbetar alla 100 procent av sin förmåga oavsett om du arbetstränar eller är medarbetare.

Vilja till förändring
Den som vill komma till oss vill utvecklas och är öppen för förändring.

Barnperspektiv
Om föräldrar får sina liv att fungera bra så påverkar det barnens liv nu och när de blir vuxna. Tillsammans har vi 62 barn under 18 år som växer upp med en mamma eller pappa som behövs på sitt arbete och kan betala sina räkningar.

Egenerfarenhet
Är vår mest värdefulla kompetens. De flesta av oss har egen erfarenhet av utanförskap. Det innebär att vi använder oss själva som verktyg i arbetet med de som arbetstränar eller bor hos oss. Vi fungerar som förebilder och ger hopp om att det går att förändra sin situation.

Organisation & ägande

Vägen ut! ägs av ett 30-tal medarbetare inom medlemsföretagen. Alla anställda kan, efter en viss tid som anställd, ansöka om medlemskap/ägarskap i det kooperativ där de arbetar.

Konsortiemodellen – små blir starka tillsammans
Vi har gemensamma lösningar för bland annat kommunikation, personaladministration, ekonomi och styrning. Vi delar på risker, bygger upp kapital och stöttar med resurser när nya verksamheter ska starta. Konsortiet möjliggör karriärvägar för medarbetare som vill gå vidare till nya arbetsuppgifter i systerföretagen.

Vad är sociala företag
Arbetsintegrerande sociala företag är styrda av oss som jobbar i dem. Företagets affärer används för att skapa jobb för oss och andra som har eller har haft svårt att få arbete.
Våra företag ägs och drivs av dem som arbetar i dem. Du möts av medarbetare med egen erfarenhet av svårigheter på arbetsmarknaden. När vi gör vinst används den för att kunna stötta ännu fler. Den är ett medel – inte ett mål i sig.

Kriterier för ASF
Vi är certifierade enligt Certasf kriterier för ASF.

  1. Ändamålet för företaget är att anställa människor med arbetshinder som varit utanför ordinarie arbetsmarknad i mer än 12 månader. Detta ska tydligt framgå i stadgar, bolagsordning och eller i policybeslut.
  2. Minst 30% av de anställda ska vid anställningstillfället vara berättigade till någon form av lönestöd.
  3. Företaget ska vara organisatoriskt fristående från offentlig sektor samt arbeta på en öppen marknad i syfte att gå med överskott.
  4. Överskottet i sin helhet återinvesteras i företaget genom anställningar, företagsutveckling, utbildning eller liknande.
  5. Företaget ska ha en tydlig demokratistruktur där medlemmarna har ett avgörande inflytande över ekonomi, ledning och viktiga strategiska beslut och utser sin styrelse.
  6. Företaget ska ha en hållbar samhällssyn med kollektivavtal för de anställda samt ett fungerande arbetsmiljöarbete.

Vanliga frågor om socialt företagande hittar du i denna pdf.
Läs mer om Sociala företag.

Samarbeten