fbpx

Villa Vägen ut! Karin

Villa Karin är ett småskaligt behandlingshem och boende i närheten av Göteborg, för kvinnor med alkohol-, drog- och läkemedelsberoende. Vi har i många år framgångsrikt motiverat kvinnor att bryta med missbruk och kriminalitet. Målet är att bygga upp ett fungerande vardagsliv genom drogfritt boende, missbruksvård, 12-stegsbehandling och rehabilitering in på arbetsmarknaden.

FRI RÅDGIVNING, RING 031-91 27 41

 

Villa Karins kvinnobehandling har HVB-tillstånd och ramavtal med kommuner och Kriminalvården. Vårdgivare, ring vår placeringsjour dygnet runt 031-91 27 41.

BOENDE OCH BEHANDLING

Till vår kvinnobehandling söker sig människor av fri vilja. Utifrån individuella bedömningar erbjuder vi evidensbaserad och behovsanpassad behandling. De boende arbetar med sig själva och vill utvecklas. Detta görs bland annat genom deltagande i Villa Karins behandlingsprogram som grundas på 12-stegsmodellens behandlingsideologi, motivationsgrupper, NA/AA-möten, fritidsaktiviteter, friskvård och kostrådgivning.

Tolvstegsmetoden som behandlingsform bygger på en professionalisering av 12-stegsprogrammet och introducerades i Sverige i början på 1980-talet. Behandling baserad på Tolvstegsprogrammet är en av flera metoder som rekommenderas av Socialstyrelsen senaste riktlinjer för vård och stöd vid missbruk.

Hos oss gäller nolltolerans mot droger och alkohol. Drogfrihet dokumenteras genom regelbundna urinprov. Vi ansvarar gemensamt för hushållets alla sysslor.

NATURSKÖNT NÄRA GÖTEBORG

Villa Karin är en vacker, modernt utrustad sekelskiftsvilla utanför Göteborg. Tomten är stor och vi har växthus i trädgården. Vi har nära till hav, natur och till storstadens utbud när det gäller fritidsaktiviteter, kultur, specialiserad sjukvård, missbruksvård, föreningsliv, m.m.

 

”Bra när det är så liten grupp, plus för att de är föredettingar som jobbar. De har full koll och vet.”
Kvinna som varit på Villa Karin

VI ERBJUDER

 • Tydlig målsättning och individuell plan för varje boende.
 • 12-stegsinriktad behandling i grupp och enskilt.
 • Nätverksbaserat arbete.
 • Stöd i mammarollen ur ett barnperspektiv.
 • NA/AA-möten eller liknande minst 3 gånger i veckan.
 • Friskvård 2 gånger i veckan.
 • Personal dygnet runt med bred kompetens och egen erfarenhet av missbruk
  och kriminalitet.
 • Medarbetare med MI-utbildning.
 • Skräddarsydd utsluss med eftervård och möjlighet till boendekarriär.

Läs mer om vårt behandlingshem och våra jourplatser.

BOSTÖD OCH BOENDEKEDJA

Vi har ett eget utslussboende, Vägen vidare! Karin i centrala Göteborg, som kombinerar eget boende med gemensamma boendeytor. Här får man i lugn och ro stöd att arbeta vidare med sin återhämtningsprocess. Professionella boendestödjare finns tillgängliga för de boende.

FRÅN ANSTALT OCH BEHANDLINGSHEM TILL SOCIALA FÖRETAG

Vi erbjuder även en vägen-till-arbete-kedja från anstalt/behandlingshem till sociala företag. Vägen ut! har lång erfarenhet av att samarbeta med socialtjänsten, Kriminalvården och Arbetsförmedlingen. Vägen från anstalt till en arbetsträningsplats kan ske under frigång, med elektronisk övervakning eller efter frigivning. Det går också bra att kombinera arbetsträning med behandling. När man väl är klar med sin behandling eller redo att gå vidare finns möjlighet till arbetsträning på något av våra sociala företag. Eftersom många av våra medarbetare själva har den erfarenheten kan vi ge det stöd som krävs för att klara av att bryta med en kriminell livsstil och på sikt bli delaktig i samhället.