fbpx

Social franchise

Vägen ut! kooperativen är Sveriges största franchisekedja av sociala företag. Vi säljer miljövänliga varor och tjänster. Samtidigt skapas arbete åt människor som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Starkare tillsammans

Vi vet att det är en utmaning att driva företag. Bli en av oss och ta del av kunskap, affärsutveckling, inspiration, stöd och ett marknadsledande varumärke. Vi har lånat det bästa från vanlig franchising och lagt till det som är speciellt med socialt företagande, så som egenmakt, delaktighet, utbyte av kunskap och gemenskap.

Detta får ni

  • Tillgång till ett känt och starkt varumärke som ger trovärdighet och konkurrensfördelar.
  • Handböcker som beskriver metoder och arbetssätt.
  • Ledningssystem för uppföljning och kvalitetssäkring inom kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete.
  • Kvalitetssäkrad och framgångsrik arbetsträning med Karriärstödmetoden och kontinuerliga karriärstödsutbildningar.
  • Starthjälp och introduktion.
  • Centrala inköpsavtal med förmånliga priser.
  • Löpande utbildning och rådgivning, inom verksamhetsutveckling exempelvis ledarskap, hållbarhet och miljö, samt socialt företagande.
  • Stöd i marknadsföringsarbetet med ett startpaket. Vi ser till att ni sticker ut ur bruset i alla våra kanaler, lokalt och nationellt.
  • Ett nätverk av sociala entreprenörer. Vägen ut! har drivit sociala företag sedan 2002. Tillsammans har vi stor erfarenhet av socialt entreprenörskap.
  • Vi går i täten för hållbart socialt företagande, även på nationell nivå där vi arbetar med påverkansarbete – ni blir en del av detta.

Läs mer om Social Franchise i vår folder

 

Bli licenstagare till vår metod för arbetsträning!

Som arbetsintegrerande socialt företag är det mycket att tänka på för chef och medarbetare. Metoder, rutiner och administration måste fungera gentemot deltagare och myndigheter från dag ett.
Karriärstödsmetoden har utvecklats tillsammans med myndigheter och Vägen ut! kooperativen för att skapa en gemensam ingång till arbetsmarknaden — en väg-till-arbete-kedja i sociala företag. Som licenstagare får ni det stöd ni behöver för att känna er trygga med att alla viktiga rutiner följs.
Läs mer om Licensavtal i vår folder