Behandling inom missbruk och beroende

Vägen ut! Villa Solberg driver behandlingshem, drogfritt boende och utslussboende för män i närheten av Göteborg. Vi har i många år framgångsrikt motiverat män att bryta med missbruk och kriminalitet. Målet är att bygga upp ett fungerande vardagsliv genom missbruksvård, drogfritt boende, 12-stegsbehandling och rehabilitering in på arbetsmarknaden.

Fri rådgivning, ring 031-12 56 06

Vi har HVB-tillstånd och upphandlingsavtal med ett stort antal kommuner och Kriminalvården.

BOENDE OCH BEHANDLING

Till våra villor söker sig människor frivilligt. Utifrån individuella bedömningar erbjuder vi evidensbaserad och behovsanpassad behandling. De boende arbetar med sig själva och vill utvecklas. Detta görs bland annat genom deltagande behandlingsprogram som grundas på 12-stegsmodellens behandlingsideologi, motivationsgrupper, NA/AA-möten, fritidsaktiviteter, friskvård och kostrådgivning. Hos oss gäller nolltolerans mot droger och alkohol. Vi dokumenterar drogfrihet genom regelbundna urinprov. Vi ansvarar gemensamt för hushållets alla sysslor.

Tolvstegsmetoden som behandlingsform bygger på en professionalisering av 12-stegsprogrammet och introducerades i Sverige i början på 1980-talet. Tolvstegsmetoden bygger på den så kallade Minnesotamodellen från USA.

Behandling baserad på Tolvstegsprogrammet är en av flera metoder som rekommenderas av Socialstyrelsen senaste riktlinjer för vård och stöd vid missbruk.

LANTLIV I GÖTEBORG

Våra villor ligger i en naturskön och lantlig omgivning på Hisingen i Göteborg. Vi har nära till hav, natur och till storstadens utbud när det gäller fritidsaktiviteter, kultur, specialiserad sjukvård, missbruksvård, föreningsliv, m.m.

”De lyckas få mycket svåra klienter att faktiskt ändra sig, de är bra på att nypa tag i folk. De har personal med egna erfarenheter och det är nog bra för klienterna.”
Partille kommun

VI ERBJUDER

 • Tydlig målsättning och individuell plan för varje boende.
 • 12-stegsinriktad behandling i grupp och enskilt.
 • Nätverksbaserat arbete.
 • Stöd i papparollen ur ett barnperspektiv.
 • NA/AA-möten eller liknande minst tre gånger i veckan.
 • Friskvård två gånger i veckan.
 • Personal dygnet runt med bred kompetens och egen erfarenhet av missbruk
  och kriminalitet.
 • Medarbetare med MI-utbildning.
 • Skräddarsydd utsluss med eftervård och möjlighet till boendekarriär.

Läs mer om vårt behandlingshem.

BOSTÖD OCH BOENDEKEDJA

Vi har ett eget utslussboende, Vägen vidare! Trulsegård, som kombinerar eget boende med gemensamma boendeytor. Här får man i lugn och ro stöd att arbeta vidare med sin återhämtningsprocess. Professionella boendestödjare finns tillgängliga för de boende under såväl fasta tider som oplanerade besök. Läs mer om utslussboendet.

DROGFRITT MOTIVATIONSBOENDE

Vi erbjuder även ett drogfritt motivationsboende med personal dygnet runt enligt avtal med socialtjänst och Kriminalvård. Läs mer om våra platser här.

FRÅN ANSTALT OCH BEHANDLINGSHEM TILL SOCIALA FÖRETAG

Det finns även en vägen-till-arbete-kedja från anstalt/behandlingshem till sociala företag. Vägen ut! har lång erfarenhet av att samarbeta med socialtjänsten, Kriminalvården och Arbetsförmedlingen. Vägen från anstalt till en arbetsträningsplats kan ske under frigång, med elektronisk övervakning eller efter frigivning. Det går också bra att kombinera arbetsträning med behandling. När man väl är klar med sin behandling eller redo att gå vidare finns möjlighet till arbetsträning på något av våra sociala företag. Eftersom många av våra medarbetare själva har den erfarenheten kan vi ge det stöd som krävs för att klara av att bryta med en kriminell livsstil och på sikt bli delaktig i samhället.