fbpx

Villa Solberg - behandlingshem och vårdkedja för män med missbruk

Villa Solberg erbjuder en trygg och sammanhållen vårdkedja från drogfritt motivationsboende, tolvstegsbehandling, eftervård, utsluss och rehabilitering in på arbetsmarknaden. Vi har i många år framgångsrikt motiverat män att bryta med missbruk och kriminalitet.  

Målet med vistelsen hos oss är att bryta med en destruktiv livsstil och få ett fungerande liv med arbete, aktiv fritid och ett bra socialt nätverk. Hos oss gäller nolltolerans mot droger och alkohol. Vi dokumenterar drogfrihet genom regelbundna urinprov, salivprov och alkoholtester.   

På våra villor arbetar behandlingsassistenter, beroendeterapeuter och socionomer. Alla har egen erfarenhet av att ha lämnat missbruk och kriminalitet, är aktiva inom tolvstegsprogrammet och fortbildas löpande. Vi har HVB-tillstånd och upphandlingsavtal, så kallat ramavtal, med kommuner och Kriminalvården. 

Villa Trulsegård – drogfritt motivationsboende

Villa Trulsegård erbjuder ett drogfritt motivationsboende för dig som vill bryta med ett missbruk och behöver stöd för att förändra din livssituation. En placering hos oss kan ske tillfälligt eller på längre sikt. Vi stöttar dig att bli drogfri och motiverar dig att gå vidare i vår vårdkedja. Vi arbetar med tolvstegsprogrammet, erfarenhetsbaserad miljöterapi och MI-inspirerade samtal. Du går regelbundet på tolvstegsmöten utanför boendet. Vi tar emot dig med ADHD-medicinering, viss nattmedicinering och antipsykotiska läkemedel enligt överenskommelse.

På Villa Trulsegård har vi plats för sju personer. Alla boende har eget rum och delar kök, dusch och toalett. Gemensamt ansvarar vi för hushållets alla sysslor och vår trädgård. Erfaren och engagerad personal medför trygghet, kontinuitet och kvalitet. Villa Trulsegård är bemannat dygnet runt.

Behöver du sysselsättning undersöker vi möjligheten till arbetsträningsplats tillsammans med Arbetsförmedlingen och/eller Socialtjänsten på något av Vägen ut! kooperativens arbetsträningskooperativ.

Villa Kalshed – drogfritt motivationsboende 

Villa Kalshed erbjuder ett drogfritt motivationsboende som ett komplement till vårt HVB hem och utslussboende. Det kan ses som ett steg till att motivera dig till behandling. När det uppstår behov av att snabbt kunna byta miljö för att bryta ett missbruk kan en placering på Villa Kalshed ske tillfälligt eller på längre sikt.
Vårt drogfria motivationsboende är bemannat dygnet runt av 
en utbildad, erfaren och engagerad personalgrupp som stöttar dig i din process. Vi utgår från tolvstegsprogrammet, erfarenhetsbaserad miljöterapi och MI-inspirerade samtal. Du går regelbundet på tolvstegsmöten och arbetar med individuella uppgifter kopplade till motivationsprocessen.

På Villa Kalshed har vi plats för sju personer. Alla boende har eget rum och delar kök, dusch och toalett. Gemensamt ansvarar vi för hushållets alla sysslor och vår trädgård. Behöver du sysselsättning undersöker vi möjligheten till arbetsträningsplats tillsammans med Arbetsförmedlingen och/eller Socialtjänsten på något av Vägen ut! kooperativens arbetsträningskooperativ.

Villa Solberg – tolvstegsbehandling 

Vi är ett personligt behandlingshem för män som vill bryta med missbruk och kriminalitet. Hit söker sig människor av fri vilja. Du arbetar med dig själv och vill utvecklas. Detta görs bland annat genom deltagande i Villa Solbergs behandlingsprogram som grundas på tolvstegsmodellens behandlingsideologi, tolvstegsmöten, fritidsaktiviteter, friskvård och kostrådgivning. Föreläsningar och grupper varvas med enskilda samtal. På Villa Solbergs behandlingshem får du arbeta både med ditt beroende och bakomliggande problem. Behandlingen utgår från evidensbaserade metoder rekommenderade av Socialstyrelsen och bygger på en professionalisering av tolvstegsprogrammet, sammanvävt med Villa Solbergs samlade kunskaper och erfarenheter.
Primärbehandlingen pågår som längst tre månader. Efter genomförd primärbehandling kan du gå vidare i fördjupad behandling med individuellt anpassade uppgifter.

Metoder i Villa Solbergs behandling   
Tolvstegsprogrammet
En professionalisering av tolvstegsprogrammet utgör grunden i Villa Solbergs behandlingsprogram. Du arbetar med de tolv stegen i behandlingsform med stöd av  terapeuter. Du får fördjupade individuella uppgifter kopplade till programmet samt introduceras till självhjälpsgrupper. Tolvstegsmetoden som behandlingsform bygger på en professionalisering av tolvstegsprogrammet och introducerades i Sverige i början på 1980-talet. Behandling baserad på tolvstegsprogrammet är en av flera metoder som rekommenderas av Socialstyrelsens riktlinjer för vård och stöd vid missbruk.

Motiverande samtal (MI)  
Motiverande samtal (intervju) är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att främja förändringsprocesser. Alla anställda är utbildade i MI och använder det som grund i de dagliga samtalen med de boende.

Kriminalitet som livsstil   
Erfarenheten visar tydligt att drogberoende och kriminalitet är intimt förknippade med varandra och att en kriminell livsstil är en drog i sig. Om endast drogberoendet behandlas och inte kriminaliteten, är risken stor för återfall i aktivt missbruk. Vi använder oss av Gunnar Bergströms behandlingsprogram som hjälper dig att utmana dina kriminella tankemönster, förändra din självbild och ta makten över ditt liv. Tillsammans med andra deltar du i gruppterapi, föreläsningar och gruppuppgifter ledda av våra specialutbildade beroendeterapeuter.

Vuxna barn -program
Forskning visar att personer som vuxit upp i dysfunktionella familjer – utvecklar personlighets- och beteendestörningar som medför problem i vuxen ålder. Barn i dessa familjer blir många gånger duktiga på att överleva men får ofta senare i livet svårt att fungera bra i exempelvis relationer.  I vårt Vuxna barn-program får du, med hjälp av våra terapeuter med spetskompetens inom beroendeproblematik och familjer, möjlighet att i grupp bearbeta och bryta den negativa påverkan som din uppväxt har haft på ditt vuxna liv.

”De lyckas få mycket svåra klienter att faktiskt ändra sig, de är bra på att nypa tag i folk. De har personal med egna erfarenheter och det är nog bra för klienterna.”
Partille kommun

 

Eftervård 

För dig som fullföljt behandling på Villa Solberg eller hos annan vårdgivare, erbjuder vi eftervård i samråd med uppdragsgivaren. Eftervårdsgruppen träffas två timmar varje vecka. Välutbildade terapeuter stöttar dig i din drogfrihet och din nya livssituation. Gruppen blir en trygg plats där du kan prata om framgångar, utmaningar, rädslor, skam & skuld med andra i samma situation. Du kan även få praktisk vägledning när det gäller arbete, boende, ekonomi och ansvar för vardagliga sysslor.

Arbetsträning 

Arbetet skapar positiva rutiner och ger en känsla av sammanhang och mening. Vägen ut! kooperativen erbjuder arbetsträning inom flera branscher — kök, konferens, kafé, trädgård och odling, fastighetsservice, snickeri, trädgårdstjänster, screentryck, återbruk och design samt second hand. Vi arbetar enligt metoden Karriärstöd, en vägen-till-arbete-kedja i sociala företag. Tillsammans, i nära samverkan, med dig som arbetstränar och aktuella myndigheter görs en arbetsträningsplan med individuella lösningar. 

Här finns vi  

Villa Solberg och Villa Kalshedligger naturskönt i Säve på Hisingen ca 2 mil från centrala Göteborg. Solberg har bland annat en stor mangårdsbyggnad, ett växthus på ca 200 kvm och gym.Kalshed är en nyrenoverad villa med stor trädgård, vackert placerad mellan ängar och hagarTill centrala Göteborg tar det 20 minuter med bil och 45 minuter med buss. Villa Trulsegård ligger även det på Hisingen men närmre affärer, aktiviteter och stan. Det tar 20 minuter med buss in till centrala Göteborg. Vi har nära till hav, natur och till storstadens utbud när det gäller fritidsaktiviteter, kultur, specialiserad sjukvård, föreningsliv m.m. 

”De lyckas motivera en ickemotiverad klient. De har verkligen lyckats få klienten att vilja något annat med sitt liv. ”
Partille kommun