fbpx

Språkträning

Vägen ut! kooperativen välkomnar människor som behöver språkträna svenska för att ta sig vidare i arbetslivet. Språkträningen är individuellt anpassad och utgår från vad varje enskild person behöver. När vi arbetar tillsammans hjälper de praktiska arbetsuppgifterna oss att utveckla språket. Vi använder de tillfällen som uppstår i arbetet till att lära nytt, träna och våga använda det vi lärt oss.

Motivation, framsteg och resultat

Det kan vara en stor utmaning att som vuxen lära sig ett nytt språk. Det är viktigt att den som språktränar ser sina framsteg. Inte minst för att stärka motivation och självförtroende. Därför arbetar vi med självskattningsverktyg där vi följer upp och utvärderar stegförflyttningar. Många av våra medarbetare har egen erfarenhet av att lära sig svenska på en arbetsplats och har en större förståelse för de utmaningar som den som språktränar står inför.

Vår språkträning utgår ifrån
• Små arbetsgrupper där alla arbetar 100 procent av sin förmåga.
• En individuellt utformad språkträningsplan med mål som regelbundet
följs upp.
• Kontaktperson som är utbildad i metoden Svenska på jobbet.
• Täta avstämningar kring arbetsuppgifterna.
• Täta repetitioner av fokusord och meningar som ingår i arbetet.
• Extra tid att ställa frågor under arbetets gång.
• Språkträning i grupp med fokus på samhällsorientering.
• Självskattningsverktyg för att mäta och jämföra språkkunskaperna
över tid.

Många branscher

Våra kooperativ kan erbjuda placeringar inom trädgård och odling,
fastighetsservice- och snickeri, grönyteskötsel, hotell, hunddagis, second
hand, textiltryckeri, kafé, kök och konferens, hantverk, återbruk och
design, möbelbranschen, kulturbranschen och legotillverkning inom
industri.

Det här ingår också i processen
• Studiebesök med information om arbetsplatsen.
• Matchning utifrån deltagarens intresse och kompetens.
• Motivatör som handleder i arbetet.
• Uppföljning genom DOK-arbetsträning.
• Tillhörighet i en arbetsgrupp.
• Bredare nätverk och gemenskap.
• Företagande och verkliga arbetsuppgifter.
• Medarbetare med egen erfarenhet av att ta sig in på
arbetsmarknaden och i samhället fungerar som förebilder och ger
hopp.