Arbetsträning

Arbete ger oss positiva rutiner och en känsla av sammanhang och mening. Målet med att arbetsträna hos Vägen ut! är att få alla delar av livet att fungera bra samtidigt.

En plats för alla

Alla våra kooperativ tar emot människor för arbetsträning. Vi har lång erfarenhet av olika slags arbetshinder: fysiska och psykiska funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa, erfarenhet av missbruk/kriminalitet, stressrelaterade sjukdomstillstånd och språksvårigheter. Hos oss arbetar vi 100 procent av vår egen förmåga.

FLERA YRKEN OCH BRANSCHER

Vägen ut! erbjuder arbetsuppgifter inom exempelvis:

 • kafé och kök
 • konferens
 • bed and breakfast
 • trädgård
 • återbruk och design
 • snickeri och fastighetsservice
 • textiltryckeri
 • second hand-butik

Karriärstöd

Den arbetsträning som erbjuds i våra sociala företag har visat sig passa bra för människor som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid. Vi arbetar enligt Karriärstödsmetoden, en vägen-till-arbete-kedja i sociala företag. Tillsammans, i nära samverkan, med dig som arbetstränar och aktuella myndigheter, görs en arbetsträningsplan med individuella lösningar.

Beroende på aktuella avtal kan vi erbjuda

 • Studiebesök med information om arbetsplatsen.
 • Matchning utifrån deltagarens intresse och kompetens.
 • Arbetsträningsplan med mål och överenskommelser.
 • Motivatör handleder i arbetet.
 • Kontaktperson som hjälper till med samtal, planering och nätverksmöten.
 • Uppföljning genom DOK-arbetsträning.
 • Karriärstöd med stöd och handledning till alternativa karriärvägar.

Det här ingår också i processen

 • Utveckla sina resurser med fokus på det friska.
 • Tillhörighet i en arbetsgrupp.
 • Kontinuitet i medarbetargruppen.
 • Stöd i drogfrihet till fd missbrukare.
 • Utveckla sitt nätverk.

Här kan du läsa mer om vår arbetsträning och karriärstöd.
Läs mer om våra avtal och platser.