Hållbarhet

När du gör affärer med oss tar du, ditt företag eller organisation, ett större socialt och miljömässigt ansvar. Våra företag har dubbla uppdrag. Dels säljs miljövänliga produkter och tjänster. Dels skapas arbete till människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Handla av oss och gör skillnad.

Vårt hållbarhetsarbete
För Vägen ut! är social- och ekonomisk hållbarhet lika viktigt som miljömässig hållbarhet. Vi är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas och kök och trädgårdar är KRAV-certifierade. Det innebär bland annat att vi har kartlagt vår miljöpåverkan, genomfört miljöförbättringar, utbildat medarbetarna i miljökunskap, samt ständigt följer upp och förbättrar miljöarbetet. Vägen ut! ägs av medarbetarna och vinsten återinvesteras för att skapa fler arbetstillfällen för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Detta är ett av många sätt som vi arbetar med social hållbarhet.

Miljömässigt

 • Vi är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas. Här hittar du vår: miljöberättelse, vår miljöpolicy och vårt miljödiplom.
 • Miljöpolicy och rutiner för inköp, avfall, kemikalier och transporter. Vi väljer alltid ekologisk mjölk, smör, kaffe, te, mjöl och bananer.
 • Kaféer, restauranger och trädgårdar är KRAV-certifierade.
 • All odling är ekologisk.
 • All el vi köper är grön el.
 • All produktutveckling utgår från återbruk och re-design.

Socialt

 • ECG-bokslutet, Economy for the common good, visar tydligt att vi är bra på social hållbarhet. Människor går från bidragstagare till företagare. Mer än 90 % av medarbetarna har tidigare stått långt från arbetsmarknaden. Läs vårt ECG bokslut här. Mer om ECG hittar du här.
 • Vägen ut! ägs av sina medarbetare och drivs som sociala företag i kooperativ form.
 • Mer än 90% av medarbetarna har stått långt från arbetsmarknaden och speglar den mångfald som finns i Sverige.
 • Barnperspektivet – tillsammans har vi 62 barn under 18 år som växer upp med en mamma eller pappa som behövs på sitt arbete och kan betala sina räkningar.
 • Hela kedjan från drogfritt boende och behandling till arbetsträning och karriärstöd.
 • Alla arbetsplatser erbjuder hälso- och friskvårdsaktiviteter.
 • Alla arbetsplatser är drogfria och ger stöd till fortsatt drogfrihet.
 • Vi ger stöd till kvinnor i utsatt situation, kvinnor utan skyddsnät.
 • Män och kvinnor tjänar lika mycket och flertalet av våra verksamhetschefer är kvinnor.

Ekonomiskt

 • Vi använder Ekobanken, utsedd till Sveriges mest hållbara bank 2016.
 • All vinst återinvesteras för att skapa fler jobb.
 • Kollektivavtal (KFO) och ekonomisk tillväxt.
 • Antikorruptionspolicy.

Socioekonomiskt bokslut

Samhällsekonomisk vinst 2018, tkr  64 000. För att visa vad samhället vinner på att våra medarbetare får arbete kompletterar vi vårt vanliga bokslut med ett Socioekonomiskt bokslut. Den samhällsekonomiska vinsten består av samhällskostnader som försvinner och produktionsvärdet i företagen. Metoden har tagits fram av nationalekonomerna I Nilsson och A Wadeskog.

Läs mer på www.socioekonomi.se under Rapporter, Ur samhällets perspektiv av I Nilsson och A Wadeskog.

 • 78%
  av vår omsättning går till löner och arbetsgivaravgifter.
 • 64
  Mkr är den årliga samhällsekonomiska vinsten.
 • 63
  barn under 18 år växer just nu upp med en förälder som behövs på sitt arbete och kan betala sina räkningar tack vare sin anställning hos oss.
 • 100%
  av sin förmåga. Så mycket arbetar var och en av oss.