fbpx

En trygg & hållbar stad

Allt fler blir över, behövs inte, känner sig inte delaktiga. När vi människor inte har ett arbete hamnar vi snabbt utanför samhället. Inte bara för att en ekonomisk inkomst hjälper oss att ta kontroll över våra liv, utan framförallt för att arbete skapar sammanhang och mening.

Det finns många anledningar till att vi hamnar långt ifrån arbetsmarknaden. Det kan vara långvarig ångest, missbruk, psykisk och fysisk ohälsa, språksvårigheter, funktionsnedsättningar och våld i nära relationer. När vi befinner oss i utanförskap riskerar vi att falla mellan stolarna. Detta gäller allt fler. Social och ekonomiskt utanförskap är ärftligt. När föräldrar inte har ett arbete försämras barnens livschanser jämfört med andra barn.  De får sämre förutsättningar i skolan, sämre möjligheter till en meningsfull fritid och inte minst större risk att drabbas av psykisk ohälsa. 

Som arbetsintegrerande sociala företag gör vi skillnad för de som står längst ifrån. Vägen ut! kooperativen har som främsta mål att skapa arbete så att människor ska kunna förändra sina liv långsiktigt. Vi bygger trygga kedjor in i samhället och ger det stöd som behövs för att människor ska kunna ta makten över sina liv. Förutom att sociala företag skapar nya jobb förbättrar vi även integrationen, motverkar utanförskap och rekrytering till kriminella gäng, segregation och psykisk ohälsa. Vi vet att det fungerar – 90 procent av oss har själva gjort den resan. 

 • 13
  Arbetsintegrerande sociala företag i olika branscher
 • 54
  Mkr är den årliga samhällsekonomiska vinsten.
 • 49
  barn under 18 år växer just nu upp med en förälder som behövs på sitt arbete och kan betala sina räkningar tack vare sin anställning hos oss.
 • 100%
  av sin förmåga. Så mycket arbetar var och en av oss.

När du gör affärer med oss tar du, ditt företag eller organisation, ett större socialt och miljömässigt ansvar. Låt oss göra Göteborg till en långsiktigt trygg och socialt hållbar stad – tillsammans!

Vårt bidrag till de Globala målen

Vårt hållbarhetsarbete
För Vägen ut! är social- och ekonomisk hållbarhet lika viktigt som miljömässig hållbarhet. Vi är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas och kök och trädgårdar är KRAV-certifierade. Det innebär bland annat att vi har kartlagt vår miljöpåverkan, genomfört miljöförbättringar, utbildat medarbetarna i miljökunskap, samt ständigt följer upp och förbättrar miljöarbetet. Vägen ut! ägs av medarbetarna och vinsten återinvesteras för att skapa fler arbetstillfällen för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Detta är ett av många sätt som vi arbetar med social hållbarhet.

Miljömässigt

 • Vi har infört miljöledningssystem i enlighet med kraven i Svensk Miljöbas. Systemet skapar förutsättningar för ständiga förbättringar och minskad miljöbelastning. Här hittar du vår: miljöberättelse och vårt miljödiplom.
 • Miljöpolicy och rutiner för inköp, avfall, kemikalier och transporter. Vi väljer alltid ekologisk mjölk, smör, kaffe, te, mjöl och bananer.
 • Våra trädgårdar är KRAV-certifierade.
 • All odling är ekologisk.
 • All el vi köper är grön el.
 • All produktutveckling utgår från återbruk och re-design.

Socialt

 • ECG-bokslutet, Economy for the common good, visar tydligt att vi är bra på social hållbarhet. Människor går från bidragstagare till företagare. Läs vårt ECG bokslut här. Mer om ECG hittar du här.
 • Vägen ut! ägs av sina medarbetare och drivs som sociala företag i kooperativ form.
 • Mer än 90% av medarbetarna har stått långt från arbetsmarknaden och speglar den mångfald som finns i Sverige.
 • Barnperspektivet – tillsammans har vi 73 barn under 18 år som växer upp med en mamma eller pappa som behövs på sitt arbete och kan betala sina räkningar.
 • Hela kedjan från drogfritt boende och behandling till arbetsträning och karriärstöd.
 • Alla arbetsplatser erbjuder hälso- och friskvårdsaktiviteter.
 • Alla arbetsplatser är drogfria och ger stöd till fortsatt drogfrihet.
 • Vi ger stöd till kvinnor i utsatt situation, kvinnor utan skyddsnät.
 • Män och kvinnor tjänar lika mycket och flertalet av våra verksamhetschefer är kvinnor.

Ekonomiskt

 • Vi använder Ekobanken, utsedd till Sveriges mest hållbara bank 2016.
 • All vinst återinvesteras för att skapa fler jobb.
 • Kollektivavtal (KFO) och ekonomisk tillväxt.
 • Antikorruptionspolicy.

Socioekonomiskt bokslut

Samhällsekonomisk vinsten 2021 var 63,5 milj. För att visa vad samhället vinner på att våra medarbetare får arbete kompletterar vi vårt vanliga bokslut med ett Socioekonomiskt bokslut. Den samhällsekonomiska vinsten består av samhällskostnader som försvinner och produktionsvärdet i företagen. Metoden har tagits fram av nationalekonomerna I Nilsson och A Wadeskog.

Läs mer på www.socioekonomi.se under Rapporter, Ur samhällets perspektiv av I Nilsson och A Wadeskog.