fbpx

Kom med i arbetet för en hållbar stad!

När vi människor inte har ett arbete hamnar vi snabbt utanför samhället. Inte bara för att en ekonomisk inkomst hjälper oss att ta kontroll över våra liv, utan framförallt för att arbete skapar sammanhang och mening.

Det finns många anledningar till att vi hamnar långt ifrån arbetsmarknaden. Det kan vara långvarig ångest, missbruk, psykisk och fysisk ohälsa, språksvårigheter, funktionsnedsättningar och våld i nära relationer. När vi befinner oss i utanförskap riskerar vi att falla mellan stolarna. Detta gäller allt fler. Social och ekonomiskt utanförskap är ärftligt. När föräldrar inte har ett arbete försämras barnens livschanser jämfört med andra barn.  De får sämre förutsättningar i skolan, sämre möjligheter till en meningsfull fritid och inte minst större risk att drabbas av psykisk ohälsa. 

Som arbetsintegrerande sociala företag gör vi skillnad för de som står längst ifrån. Vägen ut! kooperativen har som främsta mål att skapa arbete så att människor ska kunna förändra sina liv långsiktigt. Vi bygger trygga kedjor in i samhället och ger det stöd som behövs för att människor ska kunna ta makten över sina liv. Förutom att sociala företag skapar nya jobb förbättrar vi även integrationen, motverkar utanförskap och rekrytering till kriminella gäng, segregation och psykisk ohälsa. Vi vet att det fungerar – 90 procent av oss har själva gjort den resan. 

Vi kan inte skapa ett mer inkluderande samhälle på egen hand. Därför söker vi ständigt efter nya långsiktiga affärssamarbeten – både med näringslivet och det offentliga. Det är så vi skapar fler jobb. Till skillnad från traditionella företag, där resultatet främst mäts i ekonomisk vinst, mäts vårt i samhällsnytta. Allt fler företag och organisationer vill gå från välgörenhet och enstaka insatser till att använda sina affärer till att skapa social hållbarhet. Där vill vi som arbetsintegrerande socialt företag möta upp med vår kompetens kring arbetsinkludering och matcha näringslivets behov av kompetensförsörjning.

 • 13
  Arbetsintegrerande sociala företag i olika branscher
 • 63,9
  Mkr är den årliga samhällsekonomiska vinsten.
 • 90
  barn har vi tillsammans. 48 av dem är under 18 år.
 • 85%
  av våra medarbetare upplever större delaktighet, mening och syfte i livet.

Använd era affärer

Allt fler företag vill ta ansvar och bidra till ett hållbart samhälle. Många vill göra mer men vet inte riktigt hur. Det räcker inte med välgörenhet och snabba insatser. Människor som står långt från arbetsmarknaden behöver få chans att förändra sina liv på riktigt. När företag gör affärer med våra arbetsintegrerande sociala företag, går människor från bidragstagare till företagare och vi skapar arbete för fler.

Göteborgs Stad + Social Trade &  Vägen ut! kooperativen

Vi levererar fruktkorgar till Göteborgs Stad vilket skapar arbete i flera av våra kooperativ. När Göteborgs Stad köper catering på reserverad upphandling kan vi anställa fler.

Estrella + Vägen ut! Lärjeåns Kök&Trädgårdar

Estrellas personalmatsal i Angered drivs av Vägen ut! Lärjeåns Kök & Trädgårdar.

IT-företaget Avanix + Vägen ut! Aspektra

Vägen ut! Aspektra startade som ett projekt med stöd från Allmänna Arvsfonden, där även Avanix var en viktig partner. Tre år senare har det övergått till ett socialt företag som, tack vare affärerna som samarbetet dragit in, har kunnat anställa flera personer. IT-företaget Axanix har under årens gång köpt tjänster av Aspektra och även hänvisat sina kunder dit och bidragit med en del utrustning som kunnat få nytt liv. Det unika med Aspektra är att de erbjuder arbetsträning och anställer unga vuxna med diagnoser inom autismspektrat. Något som de själva menar gör dem bättre och mer konkurrenskraftiga. De rekonditionerar och säljer vidare laptops och annan IT-utrustning.

Stadskupan + Vägen ut! Service och Vägen ut! Karins Döttrar

Stadskupan är ett innovativt företag baserat i Göteborg, specialiserat på att främja biologisk mångfald i urbana miljöer. Genom deras diversifierade ekosystemtjänster bidrar de till en grönare och mer hållbar framtid. Stadskupans samarbete med sociala företag förstärker engagemanget för socialt ansvar och gemenskap. Hos Stadskupan blir ditt företag en del av lösningen för en bättre värld. Vägen ut! Service har tillsammans med Stadskupan och Higab AB  anlagt en Mångfaldsträdgård som vi fotsätter att sköta om. Karins Döttrar använder bivax från Stadskupans biodlingar till att tillverka bivaxdukar som säljs i Botaniska Trädgården och på Sjöfartsmuseet.