Kvinnor

Vägen ut! Lilla Britta driver kvinnojour med telefonjour och besöksmottagning för våldsutsatta äldre eller funktionsnedsatta kvinnor. Till Lilla Brittas jourtelefon kan du ringa för att få råd, stöd och vägledning. Vi svarar direkt mellan 9-17 övrig tid kan du lämna meddelande så ringer vi upp.

Övergrepp mot äldre eller funktionsnedsatta kvinnor är ett vanligt men dolt problem både i privatlivet och på institutioner. I många fall har de som utsätts för övergrepp svårt att nå fram till hjälpinsatserna.

Är du utsatt för övergrepp?

Är du äldre eller lever du med en funktionsnedsättning och är utsatt för våld eller andra handlingar som upplevs kränkande, kan du vända dig till oss. Hos Lilla Britta möter du personer med kunskap och förståelse för din situation. Det är vanligt att känna skuld och skam när du blivit utsatt för ett övergrepp. Kom ihåg att det aldrig är ditt fel och att övergreppen sällan upphör av sig självt.

Släkting eller assistent

Om du upplever eller misstänker att en äldre eller funktionsnedsatt kvinna i din närhet utsätts för övergrepp kan du höra av dig till vår jourtelefon. Detta gäller både dig som privatperson eller som anställd inom vården.

Hur kan Lilla Britta hjälpa?

Det första steget är att du ringer oss. Vi har lång erfarenhet av att möta kvinnor i akut kris. Vi ger stöd i kontakter med myndigheter och sjukvård. Vi hjälps åt att hitta en lösning och det du behöver för att känna dig trygg.
Vi kan också ge stöd vid en eventuell Lex Sarah eller Lex Maria.

 

Varför kan det kännas så svårt att söka hjälp?

Först och främst för att den som kränker i regel är en person som den äldre eller funktionsnedsatta kvinnan känner och har tillit till. Många utsatta tror även att de själva bär skulden för kränkningen.

Övergrepp och kränkningar kan ske på följande sätt:

Fysiskt: Övergrepp som medför smärta eller skada, bruk av fysiskt tvång eller bruk av mediciner mot den utsattas vilja eller utan kvinnans kännedom.

Psykiskt: Hot, utskällningar, bestraffningar, förnedring och isolering.

Sexuellt: All form av oönskad sexuell kontakt eller sexuella trakasserier, till exempel antydningar av sexuellt slag.

Ekonomiskt/materiellt: Olovlig eller olaglig användning av den äldre personens pengar, tillgångar eller resurser. Stöld, förskingring eller utpressning

Brister och missförhållanden i omvårdnad: Organisering av åtgärder eller brist på åtgärder, vilket leder till att kvinnans hälsa och säkerhet inte tas om hand, vare sig det sker i privat eller i offentlig regi.

Vill du veta mer?

Vägen ut! Lilla Britta tillhandahåller information och utbildning i centrala lokaler i Göteborg, för dig som vill lära dig mer om övergrepp mot målgruppen och vilken hjälp som finns att tillgå.