Våra licenstagare

Som arbetsintegrerande socialt företag är det mycket att tänka på för chef och medarbetare. Metoder, rutiner och administration måste fungera gentemot deltagare och myndigheter från dag ett. Våra licenstagare driver företag där människor som tidigare har stått långt från arbetsmarknaden arbetstränar.

Våra licenstagare: 

 

IK Kongahälla Secondhand

Idrottens Secondhand finns på två platser i Kungälv. Här arbetar och arbetstränar människor som tidigare har stått långt från arbetsmarknaden.

IOGT-NTO Vännplatsen

Vännplatsen Second Hand förenar försäljning av loppis-, vintage-, retro-, vardags- och samlarprylar med det sociala företagets idé genom IOGT-NTO. Här arbetar och arbetstränar människor som tidigare har stått långt från arbetsmarknaden.

Kista Möbler – Vi tillsammans

Kista möbler startar upp Vi tillsammans ekonomisk förening som ett arbetsintegrerande socialt företag (ASF) i Kista, Stockholm. Vi tillsammans affärsidé är dels att renovera och utveckla nya modeller av möbler till försäljning i secondhandbutiken i Kista, dels erbjuda arbetsträning och arbetsrehabilitering samt personaluthyrning. På sikt finns möjlighet att bedriva B&B och catering i Villa Österhagen i Upplands Bro.

Som licenstagare får du tillgång till arbetsträningens tre delar:

1. Arbetsträning bas, (AT Bas) Här ingår utbildningspaket för medarbetare, handbok, ledningssystem, placerardatabas, uppföljningssystem, helpdesk och tillgång till marknadsmaterial.

2. Arbetsträning Karriärstödskonsult. (AT Karriärstödskonsult) Personligt stöd till verksamhetschef och medarbetare för att sätta centrala rutiner.

3. Arbetsträning administration (AT administration) Digitalt stöd för administration kring arbetstränande.

Läs mer om Licensavtal i vår folder