Gröna tjänster

Vi genomför såväl löpande skötsel som enstaka uppdrag för privata trädgårdar. Vi åtar oss också skötseluppdrag för bostadsföretag, bostadsrättsföreningar och offentliga miljöer. Vintertid utför vi skottning och snöröj.

Vi erbjuder

  • Vinds-, källar- och garageröjning.

  • Tak-, fasad- och altantvätt.

  • Bygge av trädgårdskompost, sandlådor, trädgårdsmöbler.

  • Bortforsling av trädgårdsavfall och skräp.

Vi är ADR-utbildade för transport av farligt gods.

De flesta av våra tjänster omfattas av RUT- eller ROT-avdrag.

Läs mer på Kajskjul 46 Gröna tjänster

Frågor eller offert 

Gröna tjänster:
Tel 010-707 93 53 

Besöksadress 

Kajskjul 46
Fiskhamnsgatan 41
414 58 Göteborg
Tel 010-707 93 50


Visa större karta

Postadress

Fiskhamnsgatan 41 D
414 58 Göteborg

Verksamhetschef

Hanna-Sara Kristensson
Tel 010-707 93 55
hanna-sara.kristensson@vagenut.coop