Vägen ut! i siffror

Vägen ut! har vuxit från 5 företag 2005 till 11 företag 2015. Omsättningen har under de senaste åtta åren ökat från 6 Mkr till 46 Mkr. En hög och stabil tillväxttakt.

Under 2011 skapade vi 22 nya jobb och under 2014 välkomnade vi 13 nya medarbetare. Den siffran känner vi oss mest stolta över eftersom vi mäter framgång i antal anställda. Vi är drygt 100 anställda och fler än 200 som deltar i det dagliga arbetet.

Spar miljoner åt samhället

Med drygt 100 anställda genererade vi en samhällsekonomisk vinst om 52 miljoner 2014. Samhället tjänade alltså drygt 50 miljoner kronor på att tidigare långtidsarbetslösa personer idag försörjer sig själva och betalar skatt.

Socioekonomiska bokslut

Den samhällsekonomiska vinsten är framräknad genom metoden Socioekonomiskt bokslut. Metoden togs fram av Nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog på uppdrag av Tillväxtverket. Vinsten består av samhällskostnader som försvinner och produktionsvärdet i företagen.

Fler siffror läs vår årsberättelse för 2015 (pdf)