Social franchising

Vi vet att det inte är lätt att starta företag. Det kräver en bra affärsidé, kunskaper, kontakter och kapital.

Därför har Vägen ut! i samarbete med Coompanion i Göteborg utvecklat social franchising så att fler ska kunna starta Villa Vägen ut!, Le Mat hotel (turism och gästnätter) eller Vägen ut! arbetsträning. Genom att låna det bästa från vanlig franchising och lägga till det som är speciellt med socialt företagande så som egenmakt, delaktighet, utbyte av kunskap och gemenskap, kan framgångsrika affärsidéer kopieras.

Starkare tillsammans

Social franchising är en samarbetsform där erfarenhet överförs från ett välfungerande företag till ett nytt. Navet i samarbetet är en handbok och avtal mellan parterna. Fördelarna är flera. Företag som startar i franchiseform klarar sig bättre än andra. Vi undviker att hjulet uppfinns på nytt och samarbetet stärker konkurrenskraften och minskar sårbarheten.

Vi erbjuder

  • Tillgång till ett testat koncept med beprövade metoder.

  • Starthjälp och utbildning.

  • Mindre behov av egen administration.

  • Löpande utbildning och rådgivning.

  • Tillgång till ett känt varumärke.

  • Ett nätverk av sociala entreprenörer.

  • Stöd och draghjälp i marknadsföring.

Kontakta våra franchiseledare

 

Vägen ut! arbetsträning:
Daniel Wiese
daniel@vagenut.coop

 

Magdalena Herrnsdorf

magdalena@vagenut.coop

 

Villa Vägen ut! :

Lotta Gustavsson
lotta.gustavsson@vagenut.coop

 

Le Mat Sverige – turism och gästnätter:

Elisabet Abrahamsson
elisabet@vagenut.coop