Samarbeten

Vi tror inte att ensam är stark. Därför nätverkar vi i Göteborg, Sverige och Europa.

 

ladda ned j

Projektsamarbete Time

 

Tillgång möter efterfrågan – hållbar produktion av närodlat livsmedel genom strukturerad samverkan.

Vägen ut! kooperativen har tillsammans med aktörer från Göteborgs stad, Lerums kommun, Coompanion, Change makers, Garveriet i Floda, Floda BID, Jernbruket i Floda och Chalmers genomfört steg 1 för projektet TIME– Tillgång möter efterfrågan – hållbar produktion av närodlat livsmedel genom strukturerad samverkan. Projektgruppens tes är att en strukturerad samverkan mellan markägare, odlare, sociala företag och kunder kan leda till en ökad hållbar och lönsam lokal matproduktion. Projektet delfinansierades av EUs program EIP-agri genom Jordbruksverket.

 EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färg

 

 

 

 

 

Kooperativa samarbeten


Certifierade arbetsintegrerande Sociala Företagcertasf gron-v2

Läs mer om certifieringen här

 

 


 

Ekobanken

Ekobanken hjälper sociala företag och föreningar över hela Sverige med finansiering.
Läs mer www.ekobanken.se

  


Coompanion

Kooperativ företagsrådgivning för människor som vill starta kooperativ och sociala företag. Coompanion finns över hela landet och ger råd och utbildning om att starta företag tillsammans. 

Läs mer www.coompanion.se

 


CSR i Västsverige

CSR Västsverige verkar för att så många som möjligt ska
arbeta aktivt och målmedvetet med CSR, Corporate Social Responsibility.
Läs mer www.csrvastsverige.se

 


KGF - Social ekonomi Västra Götaland 

Kreditgarantiföreningen hjälper föreningar och kooperativ med finansiering.
Läs mer www.kgf.se/socialekonomivastragotaland/default.htm

 


SKOOPI

De sociala arbetskooperativens intresseorganisation stödjer befintliga kooperativ och stimulerar till att fler växer fram.  
Läs mer www.skoopi.coop


Ett gränsöverskridande projekt och en mötesplats mellan brukare, brukarorganisationer,
socialarbetare och socionomstudenter.
Läs mer 

 

Samarbete myndigheter


SOFISAM 

En handbok för myndigheter om samarbete med arbetsintegrerande sociala företag.
Läs mer www.sofisam.se

 


Temagrupp Entreprenörskap & Företagande  

Tillväxtverket driver ett projekt finansierat av socialfonden i syfte att utveckla och sprida kunskap om hur entreprenörskap och företagande kan motverka utanförskap. 
Läs mer http://temaef.wordpress.com

 

Europeiska samarbeten


European Social Franchising Network – ESFN 

Vägen ut! är en av grundarna till det europeiska nätverket för sociala franchisingkedjor. Syftet
med samarbetet är att utveckla och sprida kunskap om social franchising för att skapa fler jobb genom socialt företagande. ESFN stödjer och utvecklar social franchising på den europeiska nivån och delar framgångsrika affärsidéer. 
Läs mer www.socialfranchising.coop

 


Le Mat Europa 

Le Mat sprids i Europa genom social franchising och har utvecklats till ett europeiskt samarbete för sociala entreprenörer. Vägen ut! har medverkat till att lägga grunden för Le Mat Europa som bildades 2007 på Le Mat hotellet Il posto delle fragole i Trieste av Le Mat Italien och Le Mat Sverige. Syftet är att tillsammans skapa ett starkt varumärke,
sprida Le Mat till fler länder och på så sätt starta fler sociala företag och nya jobb.

Läs mer www.lemat.coop

 


FLARE – Freedom Legality and Rights in Europe 

Vägen ut! var med och bildade det europeiska nätverket FLARE som arbetar för att bekämpa den organiserade brottsligheten. FLARE bildades i Bryssel 2008 och har medlemmar från fler än 30 länder. Initiativtagaren till FLARE är Libera, ett omfattande italienskt nätverk som arbetar för att involvera och stötta allt arbete och alla initiativ mot den organiserade brottsligheten. Libera arbetar på bred front för att erbjuda lagliga alternativ till framförallt unga människor. Bland annat tar de hand om mark exproprierad från den organiserade brottsligheten. Libera brukar marken och skapar på så sätt lagliga arbeten som alternativ till att arbeta för maffian. Läs mer www.flarenetwork.org