Så började det

Vägen ut! – från fängelse till socialt arbetskooperativ, startade 2002 som ett EU-projekt inom programmet Equal. Syftet var att underlätta en väg in på arbetsmarknaden för dem som hamnat utanför. 

Initiativet togs av brukarverksamheter där människor har egen erfarenhet av kriminalitet, missbruk och institutioner. Ett partnerskap utvecklades med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Kriminalvården och organisationer inom den sociala ekonomin. När projektet avslutades 2005 hade tre sociala arbetskooperativ vuxit fram. De såg nödvändigheten av att samarbeta för att lösa gemensamma behov. Efter italiensk förebild startade de konsortiet Vägen ut! kooperativen.