Organisation & ägande

Våra företag är sociala företag. De knyter ihop entreprenörskap med människors behov av arbete och samhällets behov av varor och tjänster.

Det sociala företaget

  • Driver näringsverksamhet med mål att skapa arbete och rehabilitering för personer med svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden.

  • Skapar delaktighet för sina medarbetare.

  • Återinvesterar sina vinster.

  • Är fristående från offentlig sektor.

    Läs mer om sociala företag på www.sofisam.se 

Gemensamt ägande

Vägen ut! ägs av ett 30-tal medarbetare inom medlemsföretagen. Alla anställda kan, efter en viss tid som anställd, ansöka om medlemskap/ägarskap i det kooperativ där de arbetar.

Konsortiemodellen – små blir starka tillsammans 

Nödvändigheten av att samarbeta för att lösa gemensamma behov ledde till att vi 2005 startade konsortiet Vägen ut! kooperativen efter italiensk förebild. Vi har gemensamma lösningar för bland annat marknadsföring, personaladministration, ekonomi och styrning. Vi delar på risker, bygger upp kapital och stöttar med resurser när nya verksamheter ska starta. Konsortiet möjliggör karriärvägar för medarbetare som vill gå vidare till nya arbetsuppgifter i systerföretagen.

 

 

 

 

 

(klicka på bilden för större bild)