Våra värderingar

Inom Vägen ut! finns tron på den egna kraften. Tillsammans skapar vi en miljö där utveckling är möjligt.

Vår företagsmodell bygger på empowerment. Vi använder det svenska ordet egenmakt och syftar på den process som ger människor kontroll och bestämmanderätt över sina liv. I arbete som genomsyras av egenmakt finns ingen över- och underordning i relationerna mellan människor. Inte heller i förhållande till experter, de som kan och de som inte kan. Istället är det människan som äger problemet som bär lösningen.

Fokus på arbete

Arbetet formar vår vardag och ger oss positiva rutiner och en känsla av sammanhang och mening. Det har ett stort värde när det gäller att bygga självförtroende, identitet och inte minst möjliggöra förändring. Detta stärker människors egenmakt och är en väg tillbaka till både arbetsmarknad och samhället. Hos oss arbetar alla 100 procent av sin förmåga.

Egenerfarenheten

Många av våra medarbetare har egen erfarenhet av olika former av utanförskap. Vi kallar det egenerfarenhet. Det är vår mest värdefulla kompetens.

Forskning visar att det funkar

Under tre års tid följde forskare från Göteborgs Universitet vårt arbete. De gav oss kvitto på det vi redan visste, att egenerfarenheten är avgörande i vårt arbete med att stödja människor som bryter med missbruk och kriminalitet. Idag vet vi att egenerfarenheten spelar stor roll i alla former av utanförskap. Inte minst för att ge människor hopp och visa att det går att ta makten över sitt liv. Läs forskningsrapporten (pdf).