Ljud och bild

Ljud & bild

Här har vi samlat några ljud- och bildfiler om Vägen ut! och socialt företagande. 
 

Vill du veta mer om arbetsträning och karriärstöd?

Denna film beskriver vägen till arbete i Vägen ut! kooperativen och vad som är speciellt med arbetsträning hos oss. Målet med att arbetsträna hos Vägen ut! är att få alla delar i livet att fungera bra – samtidigt! Alla våra kooperativ tar emot människor för arbetsträning och arbetsrehabilitering. Vi arbetar enligt modellen Karriärstöd, en vägen-till-arbete-kedja för människor som står långt eller mycket långt från arbetsmarknaden.

 

 

Boende & behandling

Villa Vägen ut! boende och behandlingshem erbjuder ett personligt boende för människor som brutit med missbruk och kriminalitet. Målet med boendet är att lämna en destruktiv livsstil och skapa ett bra liv med arbete, aktiv fritid och ett nytt socialt nätverk. Sedan flera år arbetar vi framgångsrikt med att motivera och stödja personer med beroendeproblematik att bygga upp ett nytt vardagsliv genom drogfritt boende, behandling och rehabilitering in på arbetsmarknaden.

 

 

 
 

Vad är arbetsintegrerande sociala företag?

Filmen beskriver vad som är speciellt för arbetsintegrerande sociala företag och på vilket sätt den här typen av företagande skiljer sig från andra företag på arbetsmarknaden. Det handlar om dubbla affärsidéer, dels att tillhandahålla en vara eller tjänst, dels att erbjuda platser för rehabilitering, arbetsträning med mera till  personer som tidigare har stått långt från arbetsmarknaden. 


 


Startprocessen för arbetsintegrerande sociala företag 

Filmen beskriver hur LeMat startade i Åkersberga. Le Mat är ett Bed&Breakfast-koncept som ursprungligen kommer från Italien. Företagsformen är ekonomisk förening och syftet är att driva ett trivsamt och enkelt hotell, samtidigt som man skapar arbete åt medlemmarna samt erbjuder rehabiliteringsplatser. 

 

 

 


Affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag  

Arbetsintegrerande sociala företag har dubbla affärsidéer, dels att sälja rehabiliteringsplatser till kommuner och landsting, dels att tillhandahålla varor och tjänster till privatpersoner och företag. Det blir viktigt att tänka på utveckla affärsidéerna för att hitta sin plats på marknaden. Filmen beskriver hur olika arbetsintegrerande sociala företag har arbetat med affärsutveckling. 

 


Ledarskap i arbetsintegrerande sociala företag  

Filmen handlar om hur man arbetar med ledarskap i arbetsintegrerande sociala företag och hur man blir en bra ledare i den här typen av företag. Det handlar bland annat om grupprocesser, tillit till medarbetarnas förmåga, trygghet och tålamod. 

 


Konferens - om överenskommelsen i Västra Götaland 

Vägen ut!s Elisabet Abrahamsson på konferensen om överenskommelsen i Västra Götaland. Sedan årsskiftet pågår arbetet med en regional överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen och företrädare för den ideella sektorn, för social ekonomi.

 

 


‪Vägen ut! kooperativens 10-årsjubileum 26 sep 2012‬

Se de bästa bitarna från jubileumsberättelsen här. 

 

 


Intervju med Elisabet Abrahamsson om Social franchising och Vägen ut

Elisabeth Abrahamsson (fd Mattsson) berättar om Social franchising och Vägen ut! kooperativen. Intervju för "Make Change TV". 

 

 


Om finansiering av social ekonomi

Elisabet Abrahamsson (fd Mattsson) om "finansiering av social ekonomi". Under "Finansiering och lokal utveckling" dagen på Mötesplats Göteborg. Arrangerad av Coompanion, 15 mars 2012.