Hållbart från Vägen ut!

Hållbart från Vägen ut! är ett premium märke som vänder sig till målgruppen medvetna konsumenter.

Vi säljer attraktiva produkter av det som andra ser som värdelöst skräp. I bland handlar det om att återanvända material och ibland om att tillvara ta det naturen ger oss.

Med medvetna processer och snygg design ser vi till att det blir en win-win situation för alla. Arbete skapas, vi hushållar med resurser och skonar miljön och människor får möjlighet att konsumera smartare.

Gemensamt för produktionen

 • Materialet ska vara återvunnet/återbruk.
 • Råvaror i produkterna ska vara kravodlade eller ekologiska.
 • Produkterna produceras enligt processen Mjuk produktion i sociala företag.

Alla produkter produceras på ett Vägen ut! kooperativ – ett socialt företag där människor växer.

 • Förkläden

  Producerat på Karins Döttrar av 98 % återanvänd textil.

 • Marmelad

  Ekologiskt och närproducerat på Ängås Trädgård

 • Kuddfodral av återanvänd textil

  Producerat på Kajskjul 46