Boende & behandling

Villa Vägen ut! boende och behandlingshem är ett personligt boende för människor som brutit med missbruk och kriminalitet. Målet med boendet är att bryta med en destruktiv livsstil och skapa ett bra liv med arbete, aktiv fritid och ett nytt socialt nätverk.

Sedan många år arbetar vi framgångsrikt med att motivera och stödja människor att bygga upp ett nytt vardagsliv genom drogfritt boende, behandling och rehabilitering inpå arbetsmarknaden. Vårt arbete bygger på miljöterapi och 12-stegsmetoden är central i behandlingsarbetet. Villa Vägen ut! har upphandlingsavtal, så kallat ramavtal, med kommuner och Kriminalvården.

Bostöd & boendekedja

Vi har ett eget utslussboende, Vägen vidare!, som kombinerar eget boende med gemensamma boendeytor. Här får man i lugn och ro stöd att arbeta vidare med sin återhämtningsprocess. Professionella boendestödjare finns för de boende under såväl fasta tider som oplanerade besök. 

Jourplatser för våldsutsatta kvinnor med missbruk

Kvinnor med missbruk som utsätts för våld kan inte få skydd på en vanlig kvinnojour. Därför erbjuder vi jourplatser för dessa kvinnor på Villa Karin i Göteborg. 

Med våra erfarenheter och resurser har vi möjlighet att hjälpa kvinnan i den akuta situationen. Vi har därför reserverat särskilda platser på våra boenden för dessa mycket utsatta kvinnor. Jourverksamheten har utvecklats tillsammans med Sveriges Kvinnojourers Riksförbund (SKR).  
Läs om våra jourplatser (pdf) 

Vi tar emot dygnet runt. Ring!

Göteborg: 031-91 27 41.

 

Våra boenden och behandlingshem


Villa Karin, för kvinnor i Göteborg 

Boende, behandlingshem med HVB-tillstånd, eftervård och utslussboende. Jourplats för våldsutsatta kvinnor med missbruk.
Villa vägen ut Karin

Villa Solberg, för män i Göteborg

Boende, behandlingshem med HVB-tillstånd, eftervård och utslussboende samt Drogfritt motivationsboende.
Villa Vägen ut! Solberg 

Villa Revansch, för män i Sundsvall

Boende med motivationsprogram för män.
Villa Vägen ut! Revansch