Läs om Socialt företagande

Det händer mycket inom socialt företagande. Här har vi samlat bra länkar för den som vill läsa mer om vad som händer på området. 
Vi har också tagit fram ett informationsblad om socialt företagande (pdf).
 

SOFISAM 

En handbok för myndigheter om samarbete med arbetsintegrerande sociala företag. 
Läs mer www.sofisam.se

 


Tillväxtverket

Läs mer om socialt företagande och sociala företag
http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/
flerochvaxandeforetag/samhallsentreprenorskapochsocialainnovationer.
4.3c4088c81204cca906180001274.html


Temagrupp Entreprenörskap & Företagande  

Tillväxtverket driver ett projekt finansierat av socialfonden i syfte att utveckla och sprida kunskap om hur entreprenörskap och företagande kan motverka utanförskap. 
Läs mer http://temaef.wordpress.com