Läs om Social franchising

Vägen ut! kooperativen är med och utvecklar social franchising som metod för att sprida socialt företagande. Läs mer här. 
 

ESFN – European Social Franchising Network

Vägen ut! is one of the members of this network of
social franchising chains.
Read more  (pdf)

 


Handbok Social Franchising

Inspiration och handfast hjälp för den som vill veta hur
socialt företagande sprids genom social franchising. 
Den bygger på studier av hur andra har gjort i Sverige, 
Tyskland och Storbritannien.

Bok om Social franchising (pdf)  

 


The network for better future of social economy

European Social Franchising
Expert Seminar
14–15 April 2011, Genoa Italy
Read more (pdf)