Forskning & rapporter

Vägen ut! har varit föremål för analys och forskning vid flertalet tillfällen. Här presenteras några av rapporterna. 

Socialt arbete och hållbar utveckling, hur då?Skärmavbild 2015-09-16 kl. 10.46.17

En kvalitativ studie om socialt arbete och hållbar utveckling i två  arbetsintegrerande sociala företag, varav Vägen ut! kooperativen är ett. Läs mer (pdf)

 


 

Socialt företagande och försöken att finna fungerande sättbild rapport

En utvärdering av 67 Arvfondsfinansierade projekt. Vägen ut! kooperativen är ett av exemplen som lyfts fram. Läs rapporten här (pdf).

 

Att lära av mirakel

Att lära av mirakel — att vända arbetslöshet till hållbart socialt företagande. En antologi som berör olika aspekter av socialt företagande. Vägen ut! omskrivs i var och vartannat kapitel. 
Läs mer (pdf) 

 


Kvinnors väg till trygghet och boende

Projektrapport om hur man skapar en boendekarriär med utslussning och referensboende, boendestöd och eftervård för kvinnors återhämtning från våld och missbruk. Vägen ut! kooperativen i samarbete med Göteborgs stad, Social resursförvaltning.
Läs mer (pdf) 

 

Ledarskap, företagandets pedagogik och validering 

Tre studier av projekt kring företagande och entreprenörskap i den Europeiska socialfonden. En rapport från Temagrupp Entreprenörskap och Företagande. Vägen ut!s ledarskapsmodell
är ett av exemplen. 
Läs mer (pdf) 

 

En väg från utanförskap till riktiga jobb

Karriärstödets betydelse för deltagare i sociala arbetskooperativ. Karrirärstöd stärker självkänsla, livskvalitet och karriärutveckling visar en färsk upp-
sats från Stockholms universitet av Anne-Lee Lööf.
Läs mer (pdf) 

 


The network for better future of social economy

European Social Franchising
Expert Seminar
14–15 April 2011, Genoa Italy
Read more (pdf) 

 

Exitprocesser och empowerment

En studie av sociala arbetskooperativ i Vägen ut! projektet. Studien undersöker om det är möjligt att hitta arbetsträning och gemenskap i kooperativ form som
samtidigt motverkar återfall i brott och missbruk. Är det
möjligt att bryta utanförskap, upprätta självförtroende och
växa genom delaktighet och ansvar för sin egen väg tillbaka
till samhället?
Ladda ner rapporten (pdf)

 


Vägen ut! blev vägen in

Några slutsatser ur forskningsrapporten ”Exitprocesser
och empowerment. En studie av sociala arbetskooperativ 
i Vägen ut! projektet”, Institutionen för Socialt arbete vid Göteborgs universitet.
Läs mer (pdf)

 


Ur samhällets perspektiv – kort version

En introduktion till socioekonomiska bokslut. 
Läs mer (pdf)

 

Ur samhällets perspektiv

En introduktion till socioekonomiska bokslut.
Läs mer (pdf)

 


Sociala företag behövs!

En skrift om sociala företag
– en väg till arbete, nya
affärsidéer och rehabilitering
Läs mer  (pdf)