Broschyrer & foldrar

Här finns mer att läsa om Vägen ut! kooperativen och vår verksamhet. Information om respektive företag återfinns på deras sidor. 
 

Vägen ut! kooperativen


Företagspresentation

Vägen ut! kooperativen har 14 sociala företag med en om-
sättning på 46 Mkr om året. De är drygt ett 100-tal anställda.
De flesta medarbetare har gått från bidragstagare till
företagare.
Verksamhetsbeskrivning  (pdf)


Årsberättelse 2016Framsida webb

Tillsammans för en hållbar värld!

Under året som gick blev vi fler medarbetare och fler företag. Deltagare som arbetstränat fick anställning, nya företag startades och andra sociala företag sökte sig till oss och ville bli ett Vägen ut! kooperativ. Vi känner glädje och stolthet över att vi blir fler som fortsätter lära tillsammans.

Läs mer (pdf)

Årsberättelse 2015

Läs mer (pdf)

Årsberättelse 2014

Läs mer (pdf)

Årsberättelse 2013

Läs mer  (pdf) 

Årsberättelse 2012

Läs mer  (pdf)

Enkelsidig utskriftsversion (pdf)

Årsberättelse 2011

Läs mer  (pdf)

Årsberättelse 2010

Läs mer  (pdf)


Konsortiemodellen – Små blir starka tillsammans

Vägen ut! kooperativen såg nödvändigheten av att sam-
arbeta för att lösa gemensamma behov. Efter italiensk
förebild startade tre sociala arbetskooperativ ett
konsortium. Idag har elva sociala företag avtal med
konsortiet.
Läs mer (pdf)


 Arbetsintegrerande sociala företag - en väg till arbete

Bild Soc förLäs om vad Arbetsintegrerande sociala företag är.
Läs mer (pdf)

 

 

Arbetsträning & arbetsrehabilitering


Arbetsträning och arbetsrehabilitering

Bild Arb trLäs om Vägen ut!s arbetsträning och arbetsrehabilitering
samt platser och avtal.
Läs mer (pdf)

 

Arbetsträning och karriärstöd hos Vägen ut! kooperativen

BildLäs mer om hur vår arbetsträning fungerar och om metoden Karriärstöd, en vägen-till-arbete-kedja i sociala företag.
Läs mer(pdf)

 

 


Karriärstödsmodellen

Karriärstödet, en vägen-till-arbete-kedja genom sociala
företag, för människor som annars hamnar mellan stol-
arna. Vägen ut! har varit med och utvecklat modellen
tillsammans med Samordningsförbunden, Arbetsförmed-
lingen, Försäkringskassan, Göteborgs stad och Coompanion.
Läs mer  (pdf)
In Italian (pdf)

 


SKA projektet

bild skaSocialt företagande, Kriminalvård och Arbetsförmedling
bygger kedja från anstalt till sociala företag. Sociala
företag kan inte bara erbjuda arbetsträning. De är också en
viktig aktör i återfalls- och motivationsarbetet för tidigare dömda.
Läs mer (pdf)

 


Att ta vid

Läs om den obrutna utsluss-kedjan för unga på institution
och anstalt. Den länkas via arbete, motivation och entreprenörskap ut till praktik och arbete.
Läs mer  (pdf)

 

Villa Vägen ut!


 

Jourplatser för våldsutsatta kvinnor med eget missbruk

Villa Vägen ut! Karin var först i landet med jourplatser
till våldsutsatta kvinnor med eget missbruk.
Läs mer (pdf)

 


Vägen vidare – trygghet & hopp

En handbok om att skapa kvinnojourplats för våldsutsatta
kvinnor med eget  missbruk och innehåller samlad
kunskap i ämnet. Vägen ut! kooperativen i
samarbete med Sveriges Kvinnojourers Riksförbund.
Läs mer  (pdf)