Arbetsträning

Om arbetsträning 

Målet med att arbetsträna hos Vägen ut! är att få alla delar i livet att fungera bra – samtidigt! Alla våra kooperativ tar emot människor för arbetsträning och arbetsrehabilitering. 

Den arbetsrehabilitering som erbjuds i våra sociala företag har visat sig fungera väldigt bra för människor som stått utanför både arbetsmarknad och samhälle under lång tid. Vi tror att det beror på vårt arbetsfokus och vårt Karriärstöd.

Hundra procent av sin förmåga

En person som kommer till oss deltar från dag ett i driften av företaget och arbetstränar 100 % av sin förmåga. Efterhand ökar förmågan. För många handlar det om att förändra en livssituation som pågått under många år. Ett arbete som måste få ta tid.

Finns en plats för alla 

Vi har flera olika verksamheter vilket gör det lätt att hitta en plats som passar varje enskild arbetstränande. Vi har erfarenhet av arbetsrehabilitering för människor med olika slags arbetshinder, fysiska och psykiska funktionsnedsättningar, erfarenhet av missbruk/kriminalitet och stressrelaterade sjukdomar.
Läs mer om vår arbetsträning och våra avtal (pdf)
Läs vår broschyr Arbetsträning och karriärstöd hos Vägen ut! kooperativen (pdf)

Daglig verksamhet LSS

Daglig verksamhet Arbetsplats hos Vägen ut! Läs mer om avtalet här 

Karriärstöd 

Vi arbetar enligt modellen Karriärstöd, en vägen-till-arbete-kedja för människor som står långt eller mycket långt från arbetsmarknaden. Denna metod har vi tagit fram i ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Göteborgs stad.

Läs om vägen-till-arbete-kedjan i sociala företag här (pdf) eller i vår broschyr Arbetsträning och karriärstöd hos Vägen ut! kooperativen (pdf)

 

 

 

Kontakta Vägen ut!s karriärstödjare

Tel 010-707 93 00
E-post: karriarstod@vagenut.coop